Skip to main content

Nasze usługi

Przygotowanie zapytania ofertowego

W ramach tej usługi nasza firma pomoże Państwu w przygotowaniu zapytania ofertowego, które jest kluczowe w procesie wyboru wykonawcy projektu. Wspólnie określimy wymagania dotyczące projektu, a następnie opracujemy dokładny opis projektu i wyszczególnimy kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania zapytań ofertowych pozwoli na zminimalizowanie ryzyka związanego z niejasnościami lub niedoprecyzowaniami w projekcie.

od 1500 PLN

Zdefiniowanie funkcjonalności rozwiązania

W ramach tej usługi pomożemy Państwu w zdefiniowaniu funkcjonalności, które docelowe rozwiązanie powinno zawierać. Wspólnie omówimy cele projektu i oczekiwania użytkowników końcowych. Określimy priorytety funkcjonalności i dopasujemy je do potrzeb oraz wymagań biznesowych. Weźmiemy pod uwagę przyszłe możliwości rozwoju rozwiązania.

od 2000 PLN

Wybór typu rozwiązania

W oparciu o określone wymagania oraz funkcjonalności projeku, pomożemy Państwu w wyborze optymalnego typu rozwiązania. Wspólnie omówimy zalety i wady różnych możliwych rozwiązań (aplikacje mobilne, platformy, aplikacje webowe, serwisy i portale www) oraz dobierzemy najlepsze narzędzia, które będą odpowiednie dla projektu i zapewnią jak największą wartość dodaną.

od 4000 PLN

Wybór wykonawcy projektu

Nasza firma pomoże Państwu w procesie wyboru wykonawcy projektu. Przeprowadzimy analizę rynku, przygotujemy listę potencjalnych wykonawców, porównamy ich oferty oraz ocenimy ich kompetencje i doświadczenie. Wspólnie wybierzemy najlepszego wykonawcę, który będzie w stanie zrealizować projekt zgodnie z założeniami.

od 5000 PLN

Wybór technologii optymalnej dla rozwiązania

W oparciu o określone wymagania i funkcjonalności projektu, doradzimy Państwu w wyborze optymalnej technologii dla rozwiązania. Wspólnie omówimy zalety i wady różnych narzędzi oraz dopasujemy je do potrzeb i wymagań biznesowych. Znajomość nowoczesnych technologii pozwoli nam na wybór rozwiązań, które zapewnią wysoką jakość produktu końcowego i przyspieszą jego dostępność na rynku.

od 2500 PLN

Przygotowanie umowy wykonawczej

Przygotowujemy umowę na wykonanie projektu, która jest bezpieczna dla obu stron. W umowie zawieramy wszystkie szczegóły projektu, w tym harmonogram, koszty oraz zakres prac, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić przejrzystość w trakcie realizacji projektu.

od 1500 PLN

Ocena harmonogramu

Zapewniamy regularną ocenę harmonogramu projektu. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam na śledzenie postępu prac oraz określenie czy projekt realizowany jest zgodnie z planem. W przypadku opóźnień, zweryfikujemy ich estyacje i zaproponujemy wdrożenie kroków zapobiegawczych, w celu utrzymania projektu na właściwej ścieżce.

od 1000 PLN

Prowadzenie projektu

Pomożemy w prowadzeniu lub poprowadzimy projekt, od początku do końca. Monitorujemy postęp prac, regularnie raportujemy wyniki, zarządzamy budżetem, kontrolujemy jakość realizowanych zadań, a także organizujemy spotkania. Naszym celem jest zapewnienie, że projekt zostanie zrealizowany na czas i zgodnie z oczekiwaniami klienta.

od 3000 PLN

  Formularz kontaktowy

  Skonsultuj z nami swój projekt IT.

  e-Business Solutions Sp. z o. o.
  00-131 Warszawa
  Grzybowska 2/lok. 45

  +48 22 290 87 00
  office@techadvise.pl